Проекти

Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Карлиево

Проектът представлява изграждане на система за видеонаблюдение за ранно откриване на горски пожари и включва контролен център и наблюдателно съоражение (Кула), разположено в землището на с. Карлиево. Приложени са съвременни информационни и комуникационни технологии (хардуерни устройства, сензори, съответстващ системен и приложен софтуер), базиращи се на способността за термично откриване на зараждащите се пожари.