Проекти

Направа на маршрутен път в „Мини Марица Изток“ ЕАД

Обектът представлява направа на маршрутен път, чрез изкоп, преместване и валиране на 18 700 м3 земни маси.