Проекти

Рехабилитация и реконструкция на пътища в община Никопол

Проектът включва възстановяване и рехабилитация на два пътни участъка от четвъртокласната общинска пътна мрежа с обща дължина – 4175,33 м, направа на тротоарна настилка - 3702 м2 и реконструкция на 990 м водопровод в село Черковица, общ. Никопол.