Проекти

"Изпълнение на инженеринг по НПЕЕМЖС - гр. Златица"

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Златица за многофамилна жилищна сграда с административен адрес: улица Софийско шосе блок 33”
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.
Разгънатата застроена площ на блока е 3627 м2.