Проекти

„Антисеизм. укрепване на сгр. в п/ст Червена могила 400/110 KV”

В рамките на проекта е осъществено конструктивно укрепване на сградите на командна и релейна зали (командна сграда), административна сграда, работилница, гаражи и дизел-генератор, ЗРУ 31,5 кV, компресорни уредби - укрепване посредством метална конструкция (с антикорозионна и противопожарна защита), усилване на греди, колони и плочи, изграждане на нови конструктивни елементи. Извършени са ремонтни дейности по фасади с площ над 2800м2. Направен е вътрешен ремонт на всички сгради, подменени са дограма и врати на някои от сградите. Изградена е площадкова канализация за гараж и работилница. Ремонтирани бяха настилки на прилежащи площи около сградите.