Проекти

Изграждане на пешеходен мост над река Янтра

Предвидено е мостът да осъществява пешеходна връзка между улиците Аврам Гачев и Дунав в гр. Габрово. Неговата дължина е 32 метра, широчината варира от 5,00 до 7,2 метра. Проектът включва изграждане на пешеходна алея, достъпна среда, тревни площи и енергоефективно осветление. Конструкцията на моста е решена като стоманобетонова рамка. Положени са 1 754m3 бетон и 162 000 кг стомана.