Проекти

Площадка за биологично третиране

„Изграждане на открита площадка за биологично третиране на биоразградими отпадъци от растителен произход“
Изграждане на открита бетонова площадка за компостиране с площ 2500 м2, която включва следните видове СМР - изкопни, насипни СМР, уплътняване на земна основа и чакълена настилка , кофражни, армировъчни, бетонови работи, доставка и полагане на геомембрана и геотекстил, доставка и полагане на резервоар за инфилтрат, направа на стоманобетонова отводнителна канавка, ограда с портал и пътна връзка.