Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Белово, бул. Освобождение №87

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Белово“, находящ се на бул. Освобождение №87 гр. Белово”
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покриви на асансьорни шахти, полагане на топлоизолация в подпокривното пространство, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.
Разгънатата застроена площ на блока е 3920 м2.