Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 12

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен“, находящ се на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ул. Цар Освободител № 12"
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив – хидроизолиране и ремонт на водоотвеждане, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.Блокът е с височина 46м.
Разгънатата застроена площ на блока е 8 915 м2.