Проекти

Изпълнение на Инженеринг - ул. Орловска № 87, жил.блок „Дунав 1

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Габрово - Сдружение на собствениците ул. Орловска № 87, жил.блок „Дунав 1”
Проектът включва изпълнение на топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма, ремонт на покрив, частичен ремонт на общите части и на електрическата инсталация, направа на нова мълниезащитна инсталация. Блокът е с височина 54 м.
Разгънатата застроена площ на блока е 10549 м2.