Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр.Хасково, ЖК .,Орфей“№25“

„Изпълнение на Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на сграда е административен адрес гр.Хасково, ЖК .,Орфей“№25“
Дейностите, включени в проекта, са изпълнение на топлоизолационна система по фасади, тераси, еркери, мазе, подмяна на дограма, ремонт на покрив, реновиране на общите части, частичен ремонт на електрическата инсталация, направа на нова мълниезащитна и заземителна инсталация.
Разгънатата застроена площ на блока е 5642 м2.