Проекти

Изпълнение на Инженеринг - ул. Смърч № 21-31, гр. Габрово

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово“, находящ се на гр. Габрово, ул. Смърч № 21-31"
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив – хидроизолиране и ремонт на водоотвеждане, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.
Разгънатата застроена площ на блока е 14 782 м2.