Проекти

Изпълнение на Инженеринг- гр.Смолян, кв.Устово, бл.Прогрес 3

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Смолян - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ № 22, бл. Прогрес 3”.
Дейностите включени в обхвата на пероекта са: изпълнение на топлоизолационна система по фасади и покрив, подмяна на дограма, ремонт и отводняване на покрив, частичен ремонт на общите части и на електрическата инсталация, направа на нова мълниезащитна инсталация и заземителна инсталация.
Разгънатата застроена площ на блока е 5335 м2.