Проекти

Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Костел

Проектът включва изграждане на противопожарна (наблюдателна) кула от метална конструкция и контролен център в землището на с. Костел, Община Елена. Монтирани са системи за ранно откриване на горски пожари и метеорология, автономно захранване, охранителна система, както и необходимите софтуери към тях.