Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Бургас, ул. Дебелт № 11

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Бургас, ул. Дебелт № 11
В рамките на проекта се предвижда да бъде монтирана топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма, частичен вътрешен ремонт на общите части и частично реновиране на електрическа и отоплителна инсталации. Блокът е с височина 28,63м.
Разгънатата застроена площ на блока е 9266 м2.