Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Русе, ул. Рига №12

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Русе“, находящ се на ул. Рига №12 гр. Русе”
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и плосък покрив и покрив на асансьорни шахти, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др. Блокът е с височина 50,8м.
Разгънатата застроена площ на блока е 10120 м2.