Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Габрово, ул. Свищовска 70,72,74

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Габрово, ул. Свищовска 70,72,74.
В рамките на проекта се предвижда да бъде монтирана топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма, частичен вътрешен ремонт на общите части и частично реновиране на електрическа и отоплителна инсталации.
Сградата представлява девететажно тяло с 8 надземни и 1 полуподземен етаж, с височина 23,44м.
Разгънатата застроена площ на блока е 5685 м2.