Проекти

Изпълнение на инженеринг – гр. Стара Загора, ул. Славейков,№1

Изпълнение на инженеринг – гр. Стара Загора, проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Славейков, № 1, вх. А и Б
В рамките на проекта се предвижда да бъде монтирана топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма, частичен вътрешен ремонт на общите части и частично реновиране на електрическа инсталация. Блокът е с височина 48,5м.
Разгънатата застроена площ на блока е 12 775 м2.