Проекти

Ремонт на Административна (стара) сграда на община Велинград

“Въвеждане за мерки за енергийна ефективност в Административна сграда на община Велинград /стара сграда/ с адрес: град Велинград, УПИ III-3220, кв.147, бул. „Хан Аспарух” №56“
Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020г".
Дейностите включени в обхвата на проекта са: изпълнение на топлоизолационна система по фасади и покрив, подмяна на дограма, ремонт и отводняване на покрив, подмяна на електрическата инсталация, ремонт на част от ВиК системата, направа на нова мълниезащитна и заземителна инсталация,изграждане на нова пожарогасителна и пожароизвестителна система, монтаж на климатици, вътрешен ремонт в помещенията, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение и др.
Разгънатата застроена площ на сградата е 1390 м2.