Проекти

Многофункционална спортна зала в гр. Сандански

Инвестиционният проект предвижда изграждането на многофункционална спортна зала с трибуни за 500 седящи места и обособен паркинг за 65 автомобила и 4 автобуса към нея, като са предвидени необходимият брой паркоместа за хора с увреждания. Площ на имота – 20 630 м2, РЗП – 2 753 м2.
Сградата е решена със стоманобетонен нулев цикъл, в който ще бъдат вложени 78 000 кг армировка и 1230 м3 бетон и стоманена конструкция – 155 000 кг. с ограждащи елементи от термопанели 10 см – 2 500 м2. Покривът е предвиден да се изпълни с вата и покривна мембрана – 2 000м2. Ще бъдат изградени всички инсталации – Електро, ВиК и ОВК. Ще бъде направена вертикална планировка на околното пространство с обособяване на паркинг и зелени площи. Сградата ще отговаря на всички европейски стандарти, включително достъп за лица в неравностойно положение. Основното тяло се състои от игралното поле и трибуните. Игралната площ е с размери 44/22 м, светлата височина – 12,50 м. Тя отговаря на изискванията за провеждането на състезания на федерациите по спортни игри на закрито: волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на малко поле, тенис на корт, бадминтон.