Проекти

Изпълнение на инженеринг – гр. Пловдив

„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
В рамките на проекта се предвижда да бъде монтирана топлоизолационна система по фасади, ремонт на покрив, подмяна на дограма, частичен вътрешен ремонт на общите части и частично реновиране на електрическа инсталация. Блокът е с височина 23,4м.
Разгънатата застроена площ на блока е 2060 м2.