Дейности

„Техно Строй България” ООД изпълнява всички видове строително-монтажни работи според нуждите на инвеститорите:

  • изграждане на стоманобетонни и метални конструкции
  • покривни системи, хидро-, топло- и звукоизолации
  • инженерно-укрепителни дейности 
  • саниране и рехабилитация
  • подемни и хидросъоръжения
  • електроинсталации
  • водоснабдяване и канализация
  • отопление, вентилация и климатизация
  • вертикална планировка и озеленяване
  • пътища и прилежащата им инфраструктура

"Техно Строй България" ООД притежава широка гама от специализирана строителна механизация и строителни активи, необходими за работата на всяка строителна компания.

Разполагаме с висококвалифицирани инженери и икономисти в проектирането, ръководството и контрола на строителството, маркетинга и техническия анализ, финансово-счетоводната и икономическата дейност.