Проекти

От учредяването си до днес "Техно Строй България" ООД  участва в различни по естество обществени поръчки в сферата на строителството, финансирани от международни институции, държавни и частни инвеститори. 

Компанията има опит и в изпълнението на специални обществени поръчки, регламентирани съгласно Закона за класифицираната информация.

Сред нашите обекти са: