Проекти

Ремонт на ЦДГ "Пролет", село Драгиново

"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ЦДГ "Пролет" /петно № 1, 2, 3/ и изграждане на едноетажна пристройка за детска градина /петно № 4/", село Драгиново.
Сграда 1 и Сграда 2: Проектното положение предвижда разрушаване на същестуващите сгради и изграждане на нови с метална конструкция и покриване с фасадни и покривни сандвич термопанели с пълнеж от минерална вата и монтаж на нова дограма. Новите сгради са с общо РЗП 660 м2.
Сграда 3: Проектното предложение предвижда частична реконтрукция на сградата и изграждането на пристройка от изток на централния вход. Предвижда се цялостна подмяна на дограма, ремонт на покрив и поставяне на топлоизолация по фасадата.
РЗП на сградата е 283 м2.
Сграда 4: Четвъртата сграда е изцяло новопроектирана постройка с РЗП 223 м2, изпълнена от метална носеща конструкция, облечена с фасадни и покривни сандвич термопанели с пълнеж минерална вата.
За всички сгради е предвидена цялостна подмяна на Електро и ВиК инсталации, ремонтни на ОВК системат и всички довършителни дейности.
В дворното пространство се предвижда обособяване на шест броя детски площадки, разполагане на две дървени беседки в тревните площи и сцена с покритие от перголи, изцяло дървена конструкция.