Проекти

Реконструкция на улици и тротоари, Община Белогрaдчик

Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик

Основните строително - монтажни работи, които се изпълняват са: технологично фрезоване - 4021 м2, полагане на асфалт – 5400 тона, демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри – 7500 м, демонтаж на стари и монтаж на нови тротоарни плочки -6750 м2, доставка и полагане на скален материал - 3000 м3, доставка и монтаж на пътни знаци – 145 бр., полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли – 1370 м2.