Проекти

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в общ. Дряновo

Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB 3120 и GAB 2117 в община Дряново.
Oбщата дължина на двата пътя е 16 600 м.
Основните СМР, които ще се изпълнят са: възстановяване на настилката чрез технология студено рециклиране – 66 000 м2, полагане на асфалт – 16 500 т. , направа на отводнителни окопи – 6 500 м3, доставка и полагане на инертен материал за банкетите – 8 400 м3, монтаж на нови знаци – 455 бр., изпълнение на хоризонтална нова маркировка – 2 688 м2, направа на нова ограничителна система – 4 508 м.