Проекти

Многофункционална спортна зала в гр.Бяла

Инвестиционният проект предвижда изграждането на многофункционална спортна зала.
Решението на сградата е едноетажно, без сутеренно ниво. Залата ще бъде с монолитни основи и стоманена носеща конструкция.
Разгънатата застроена площ на сградата е 1900 м² с височина 15 м.
В сградата ще бъдат вложени 50 000 кг армировка, 770 м³ бетон и 180 500 кг стоманена конструкция с ограждащи елементи от термопанели – 3500 м2. Ще бъдат изградени всички инсталации- Електро, ВиК и ОВК.
Трибуните за зрителите ще са оборудвани със седалки за 450 човека и допълнително места за хора с увреждания.
Сградата ще бъде разделена функционално на три зони – зона „ Достъп публика и обслужване“, зона „ Спортисти“ и зона „ Игрално поле и трибуна публика“.
Спортното поле е с размери 22/44 м, светлата височина е 12,5м и позволява провеждане на игри на закрито по стандартите на федерацията: волейбол, баскетбол, ханбал, футбол на малки вратички, бадминтон и др.