Проекти

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в общ. Радневo

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища SZR 1156, SZR 1173, SZR 2152, SZR 1155 в община Раднево.
Общата дължина на пътищата е 11735 метра.
Строително-монтажните работи които се изпълняват са: Възстановяване на експлоатационните характеристистики на асфалтовата настилка чрез студено рециклиране – 49800 м2, технологично фрезоване – 8970 м2, полагане на асфалт – 19650 тона, демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри – 2255 м, демонтаж на стари и монтаж на нови тротоарни плочки - 332 м2, полагане на HDPE тръби за изтегляне на оптични кабели – 22502 м, направа на отводнителни окопи – 4300 м3, доставка и полагане на скален материал за банкети – 5600 м3, доставка и монтаж на пътни знаци – 166 бр., полагане на нова хоризонтална маркировка – 4094 м2, доставка и монтаж на нова ограничителна ограничителна система – 1498 метра.