Проекти

Обновяване на площад "Възраждане, гр.Белоградчик"

Обектът е с обща площ от 7727 кв.м. и включва доставка и полагане на нови бетонови настилки с обща площ от 3007,19 кв. м., както и изграждане на нова основа от пясък – 437,55 м3, на нова алея и рампи за достъп. Подмяна на облицовки и шапки на фонтан с варовик, доставка и монтаж на нови пейки от стомана и дърво. Изградиха се перголи и нови места за сядане с поглед към сцена. Дейностите по озеленяване – доставка и засаждане на широколистни и иглолистни дървета и храсти, цветна растителност и други растения /2508 бр./. Подмениха се съществуващите кашпи с нови – 45 бр. доставиха се и нови кошове са отпадъци – 18 бр. За осигуряване на безопасност се изгради ограда - 124,40м, а за рампи и стълби се монтира парапет – 113,00 м.
Изкопните работи са 111,00 м3, бетоновите работи – 87,91 м3, армировъчните работи – 4125,00 кг и кофражните работи – 332,25 кв. м. Изградено е ново осветление с 39 бр. LED паркови осветители с индиректно светлоразпределение върху стълбове с височина от 4,50 м и от 3,50 м, за целта се изпълни изцяло нова захранваща система с единични кабелни шахти.