Проекти

Реконструкция на улици в община Две Могили

Обектът представлява реконструкция на улици община Две Могили.
Общата площ на улиците е 13 903 м2.
Основните строително – монтажни работи, които са изпълнение: демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри – 3 991 м; разваляне на стар тротоар от бетонови плочи и монтаж на нови – 1 567 м2; разкъртване на стара настилка и изкоп за основа – 5 639 м3; доставка и полагане на трошено – скална фракция за основа – 5 882 м3; полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) – 1 342 тона; полагане на плътна асфалтобетонова смес – 13 903 м2; полагане на хоризонтална маркировка – 400 м2; монтаж на пътни знаци – 59 бр.