Проекти

Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система

Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в рамките на населеното място, изградена от съществуващи етернитови тръби. Дължината на новото трасе е 25 109 м. На новия водопровод са доставени и положени тръби с диаметри с DN 90, DN 110, DN 125, DN 140 , DN 160, DN 180до DN 200. На обекта са монтирани 127 бр. надземни пожарни хидранти, 351 бр. спирателни кранове. На всички отклонения към абонатите са монтирани 691 бр. водомерни шахти. Общият изпълнен изкоп на обекта е 37 000 м3, обратният насип с несортиран трошен камък е 30 780 м3, пясъчното легло под положените тръби – 11 125 м3.