Проекти

Пещера „Магурата“

Пещера „Магурата“ представлява недвижима културна ценост от „Национално значение“ с класификация на групова археологическа и художествена недвижима културна ценност. Пещерата и районът около нея са обявени за природна забележителност.
Строително-монтажните работи на Пещера „Магурата“ включват цялостна подмяна на осветлението в пещерата, дейности по доставка и монтаж на парапети, метални врати и стълби, възстановяване на стъпала и други.