Проекти

Обновяване на парк Пещерата, Възложител: "Аурубис България" АД

Паркът е изцяло обновен, като са обособени следните зони:

- зони за пасивен отдих 680м2. Устроени са достъпни места за хора в неравностойно положение, обособена е “Алея на книгите”, настилките са решени с бетонни павета
- зона за активен отдих, изградена е детска площадка за деца от 3г. до 12г. и зона за игри на открито, „тенис на маса“ и „шах“.
- зона за културни мероприятия - нова декоративна настилка от павета във формата на шевица с места за сядане и пано за изложби, реновиране на пешеходен мост.
- зона “Дядовата ръкавичка” . Поставена е скулптура на ръкавичка за деца от 3г. до 12г., като около нея са подредени фигурите от едноименната приказка.
- изградена е нова ограда между парка и речното корито – 56м.
- изградени са Електро и ВиК инсталации, озеленяване, както и система за видеонаблюдение.