Проекти

“Реконструкция на уличен водопровод и улична мрежа"

Строежът включва изграждане на нов уличен водопровод на седем улици, както и подмяна на бордюри, тротоари и полагане на нова асфалтовата настилка. За новият водопровод са доставени и положени полиетиленови тръби с висока плътност с диаметри ф90 и ф110 с обща дължина 2734м., 24 бр. надземни пожарни хидранти , 31 бр. спирателни кранове. Изградени са 169 бр. водопроводни отклонения към абонатите. Общият изкоп на строежа е 5530 м3. Подменените са 2660м бордюри , 2467 м2 тротоарни плочки и е положена нова асфалтова настилка – 13 788 м2.