Проекти

Реконструкция на улични водопровод и канализация

Проектът включва подмяна на съществуваща улична водопроводна мрежа с дължина 1 059м., включващ транзитен водопровод Ф200-469 м., и два разпределни водопровода Ф140 – 469 м. и Ф125-121 м.. Изградена е изцяло нова канализационна инсталация с нови дъждоприемни и ревизионни шахти, нови канални отклонения за имотите, с обща дължина 459 м., с диаметър Ф500. Пътната настилка на улицата е подменена, изградени са изцяло нови тротоари, бордюри, постоянна организация на движение с пътна маркировка и пътни знаци.