Проекти

СМР на Гара Ковачево

Строителни и монтажни работи на обект: Гара „Ковачево”. Доставка и монтаж на 108 бр. СР стълбове и фундаменти.
Възложител – Мини Марица изток ЕАД