Проекти

Ветропарк "Могилище"

Цялостно изграждане на ветропарк „Могилище” , в т.ч. изграждане на фундаменти за 3 ветрогенератора по 1.5 MW, пътища и площадки, присъединяване към ел. мрежа СрН.
Възложител - „Нимекс 2004” ООД