Проекти

Ремонт на сграда

Ремонт на покрив и фасада на сграда.
Възложител НЕК ЕАД