Проекти

Преустройство на жп пост

Преустройство на жп пост - отопление на стрелки, маневрено озвучаване и изграждане на коловозно развитие.
Направа на изкоп за полагане на кабел - 2210 м.
Доставка и полагане на проводници - 5560 м.
Възложител - "Мини Марица-изток" ЕАД.