Проекти

Изграждане на център за настаняване от семеен тип кв. Борово

Строителство на два центъра за настаняване от семеен тип с общо РЗП 550 кв.м. с всички довършителни работи, вертикална планировка и детски съоръжения.
Възложител: Община Габрово