Проекти

Изграждане на воден басейн

Изграждане на воден басейн с обем 20000 м3 и прилежаща инфраструктура.