Проекти

Рехабилитация на гаров комплекс ЖП гара Бургас пътническа

Рехабилитацията на гаровия комплекс включва пълно обновяване на приемната сграда с РЗП 5755 кв.м, перонните покрития и настилки с обща дължина 1300 м, подмяна на всички инсталации, информационни табели, основен ремонт на сградите на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина, Западен мол.
Дейностите включват благоустрояване на площ от 14 300 кв.м. Изграждане на подпорен зид с дължина около 150 м. Изграждане на съоръжения за достъпна среда.