Проекти

Вътрешна газопроводна мрежа и ГРП в ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД

Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и осем броя газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД“.