Проекти

Дневен център за хора с увреждания

Реконструкция на съществуваща сграда за Дневен център за хора с увреждания. Цялостна подмяна на дървена покривна конструкция. Подмяна на външна и вътрешна дограма. Изграждане на нови Електро, ВиК и ОВК инсталации. Подмяна на настилки и облицовки. Доставка и монтаж на асансьор и обособяване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване.