Проекти

„Рехабилитация и реконструкция на общински път в Община Средец”

Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS2232 (ІІІ-359 Средец - Русокастро) част от общинската пътна мрежа на Община Средец с дължина 3146,27 м.
Дейностите включват земни работи, пътни работи – профилиране на пътя и банкетите, студено рециклиране , полагане на бетонови бордюри, монтаж на стоманени предпазни огради и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка; асфалтови работи – полагане на нова асфалтова настилка;