Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 2

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 2
В рамките на проекта се предвижда да бъде монтирана топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма, частичен вътрешен ремонт на общите части и частично реновиране на електрическа и отоплителна инсталации. Блокът е с височина 56м.
Разгънатата застроена площ на блока е 9 757 м2.