Проекти

Площадка за биологично третиране гр. Раднево

„Изграждане на открита площадка за биологично третиране на биоразградими отпадъци от растителен произход за нуждите на община Раднево“
Изграждане на открита бетонова площадка за компостиране с площ 2500 м2, която включва следните видове СМР - изкопни, насипни СМР, уплътняване на земна основа и чакълена настилка , кофражни, армировъчни, бетонови работи, доставка и полагане на геомембрана и геотекстил, доставка и полагане на резервоар за инфилтрат, направа на стоманобетонова отводнителна канавка, ограда с портал и пътна връзка.