Проекти

Монтаж на отоплителни инсталации в гр. Русе

Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014:
- 1. ОУ „Любен Каравелов“: Монтаж на разширение на отоплителна инсталация за 2 броя неотоплени сутеренни помещения на ОУ „Любен Каравелов“ и осигуряване на вентилация в тях.
- 2. ЦДГ „Незабравка 2“: Монтаж на нова водна отоплителна инсталация, затворена с регулиране чрез смесителен кръг и термостатни радиаторни вентили в сградата на ЦДГ „Незабравка“.
- 3. СОУ „Никола Обретенов“: Монтаж на нова водна отоплителна инсталация, затворена с регулиране по блокове на сградата и нов втори газов котел в сградата на основно училище „Никола Обретенов“. Подменени са и всички отоплителни тела и цялата хоризонтална и вертикална разпределителни мрежи.
- 4. СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“: Монтаж на нова водна отоплителна инсталация, затворена с възможност за регулиране в сградата на СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ, както и монтаж на нова абонатна станция.

Mонтираната нова мрежа от черни газови тръби на четирите обекта е с обща дължина 10 058 м, а общият брой нови радиатори е 795 бр.