Проекти

Отоплителна инсталация на ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев"

Смяна отоплителна инсталация на ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" - учебен, административен и обслужващ корпуси.
Сградата се състои от 4 учебни корпуса – А, Б, В и Г. Направен е монтаж на нова тръбна мрежа от черни газови тръби. Извършена е подмяна на разпределителните колектори, монтирани са 2 734 м тръби, 294 броя радиатори 5 броя циркулационни помпи, бойлер 300л, табло за автоматичен режим на работата на отделните контури за отделните корпуси.