Проекти

Открита детска и спортна площадка

Проектът включва направа на насип – 3000 м3; полагане на тротоарни плочки – 550 м2; ударопоглъщаща каучукова настилка – 250 м2; монтаж на бордюри 800м; полагане на акрилна настилка върху шлайфан бетон – 630м2; монтаж на 27 броя осветители за парковата площ, направа на паркинг; изграждане на алейна мрежа от павета - 470 м2; оформяне на детски площадки с различни настилки за две възрастови групи с обща площ 250 м2; спортни игрища за баскетбол и футбол – 1300 м2; кът за отдих и кът с фитнес уреди.